Turnéteatret i Trøndelag produserer profesjonelle teaterforestillinger og sender de ut på turné. Slik at du kan få se kvalitetsteater der du bor. Teatret er et av landets yngste regionteatre, men har på kort tid etablert seg som en produsent av teater med høy kvalitet, høyt aktivitetsnivå og gode publikumstall.

Historikk

Historien til Turnéteatret i Trøndelag startet ved etableringen av Nord-Trøndelag Teaterverksted i 1983. Formålet til teaterverkstedet var å bidra til kvalitetsheving av amatørteateret gjennom kontakt med profesjonelle teaterarbeidere.

I 1996 ble navnet endret til Nord-Trøndelag Teater. Bakgrunnen for dette var å forberede grunnen for etableringen av et profesjonelt regionteater med status og finansiering på lik linje med landets øvrige regionteatre. I statsbudsjettet for 2008 fikk Nord-Trøndelag Teater endelig status og region-/landsdelsinstitusjon. 1.januar 2010 ble Nord-Trøndealg Teater AS etablert som et aksjeselskap heleid av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Fra 2014 ble Nord-Trøndelag Teater en del av statens funksjonsfordelingssystem hvor staten og fylkeskommunen bidrar med hhv. 70% og 30% av den offentlige støtten til teateret.

Nye eiere og nytt navn

Like før jul i 2014 ble det fattet vedtak i fylkestinget og i Verdal Kommune om husleiegaranti for nytt teaterhus for Nord-Trøndelag Teater. I september 2015 ble grunnstein til teaterhuset lagt ned og byggingen av teaterhuset påbegynt. Det nye teaterhuset åpnes 9.september 2017.

Nord-Trøndelag fylkeskommune er eneeier av teatret og fra 1.1.2018 blir Trøndelag fylkeskommune eier.

I forbindelse med fylkessammenslåingen endret teatret navn fra Nord-Trøndelag Teater til Turnéteatret i Trøndelag 26.april 2017.

Dsc 0991

Vår visjon

Turnéteatret i Trøndelag beveger deg.

Våre verdier

Vi er stolt, uredd og lyttende.

Vi er STOLTE av det vi lager. Og vi er stolte når det presenteres for publikum. Vi har trygghet i vår kompetanse og får til gode resultater gjennom prosesser preget av samarbeid.

Vi er UREDDE og mener det vi står for i både ord og handlinger. Vi byr på oss selv, og er åpne for både positive og negative tilbakemeldinger. Vi tørr å ta sjanser og har blikket retta mot fremtida.

Vi er LYTTENDE til hverandre og samfunnet rundt oss. Vi ønsker å forstå, og vil bidra til positiv utvikling. Både hva vi lager og hvordan vi lager det skal være preget av respekt, og det skal speile aktuelle problemstillinger hos både individ og samfunn.

Årsmeldinger

Strategiplan for 2015-2019Last ned PDF
Årsmelding 2019Last ned PDF
Årsmelding for 2018Last ned PDF
Årsmelding for 2017Last ned PDF
Årsmelding for 2016Last ned PDF
Årsmelding for 2015Last ned PDF
Årsmelding for 2014Last ned PDF
Årsmelding for 2013Last ned PDF
Årsmelding for 2012Last ned PDF
Årsmelding for 2011Last ned PDF
Årsmelding for 2010Last ned PDF
Årsmelding for 2009Last ned PDF