Om teatret

Styret

Kjell Fosse, styrets leder

Bente Erichsen, nestleder

Trond Åm, styremedlem

Hanne Vilja Sagmo, styremedlem

Helge Holthe, styremedlem

Tore B. Granås, ansattes repr.

Varemedlemmer

Morten Tøndel

Ellinor Marita Jåma

Arne Fagerholt

Mari Jarstein, vara for ansattes repr.