Om teatret

Våre spillesteder

Vi spiller teater der du bor

Vi har 21 prioriterte spillesteder som er valgt ut etter målsetningen om at trøndere skal få oppleve teater der de bor.

Her kan du finne mer informasjon om spillestedene våre.

Leka

Leka er Trøndelags nordligste kommune, og grenser i sør til Nærøysund. Med noe færre enn 600 innbyggere er kommunen blant de minste i landet.

På Leka spiller vi i Herlaugshallen.


Nærøysund

Nærøysund ligger i Ytre Namdalen og er en sammenslutning av Vikna og Nærøy kommuner.

Nærøysund har over 9 500 innbyggere og omfatter områdene på begge sider av Indre Foldafjord og ut til Viknaøyene og det åpne havstykket Folda.

I Nærøysund spiller vi på Norveg.


Røyrvik

Røyrvik, på sørsamisk Raarvihke, er en fjell-kommune i Indre Namdal, Trøndelag. Røyrvik er en av fire kommuner hvor Børgefjell nasjonalpark ligger.

Røyrvik har rundt 500 innbyggere og når vi besøker Røyrvik spiller vi på Røyrvik samfunnshus eller Røyrvikhallen.


Flatanger

Flatanger ligger i Namdalen og grenser direkte ut mot det beryktede havområdet Folda. Landskapet karakteriseres av mindre fjorder og i alt 1 084 øyer og skjær.

Flatanger har i overkant av 1100 innbyggere og i Flatanger spiller vi i Flatangerhallen.


Namsos

Namsos ligger innerst i Namsenfjorden, hvor lakseelva Namsen har sitt utløp, derav byens navn Namsens os, og tilsvarende på samisk Nåavmesjen njaelmie.

Namsos har 15 230 innbyggere. Vi har to arenaer i Namsos: Kulturhuset i Namsos og Fyret.


Grong

Grong er et tettsted som ligger ved der elvene Namsen og Sanddøla flyter sammen. Kommunen har i overkant av 2400 innbyggere.

Kulturhuset Kuben ble åpnet i 2017 og vår faste arena i Grong.


Steinkjer

Steinkjer er fylkets tredje største tettsted og er administrasjonssted for Trøndelag fylkeskommune.

Steinkjer har i overkant av 21 500 innbyggere.

Dampsaga kulturhus er vår arena på Steinkjer.


Verdal

Verdalsøra, også kalt Verdal, fikk bystatus i 1998. Byen ligger ved Verdalselvas utløp i Trondheimsfjorden.

Verdal har 8300 innbyggere.

På Verdal produserer og spiller vi teater på Teaterhuset.


Stjørdal

Stjørdal er blant fylkets raskest voksende kommuner; siden 2008 også den nest mest folkerike, etter Trondheim, med rundt 24 000 innbyggere. Stjørdal fikk bystatus i 1997.

Les mer om Kimen kulturhus.


Selbu

Selbu ligger om lag en times kjøretur sørøst for Trondheim. Kommunen omfatter nedre del av elva Neas dalføre og det meste av Selbusjøen, samt nærliggende skog- og fjellområder.

Selbu har 4000 innbyggere.

Våre arenaer på Selbu: Bell amfi og Selbuhallen.


Malvik

Administrasjonssenteret Hommelvik og Vikhammer er befolkningstyngdepunktene i kommunen. E6 og Nordlandsbanen krysser kommunen i østlig–vestlig retning.

Innbyggertall: 14000

Bruket kulturhus er vår arena i Malvik.


Trondheim

Trondheim, tidligere kalt Nidaros og Trondhjem, er en bykommune i Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen i Norge med 205 163 innbyggere per 1. januar 2020.

Bysenteret ligger mellom Nidelva og Trondheimsfjorden

Våre arenaer i Trondheim: Trøndelag Teater og Rosendal Teater.


Orkland

Orkland ble etablert 1. januar 2020 ved sammenslåing av Orkdal, Meldal, Agdenes og en del av Snillfjord kommune.

Det er i overkant av 18000 innbyggere i Orkland.

I Orkland spiller vi på: Orkland kulturhus og Løkken kulturhus.


Skaun

Skaun ble dannet i 1965, da de tidligere kommunene Børsa, Buvik og Skaun ble slått sammen.

Det bor nærmere 7500 innbyggere i kommunen.

I Skaun spiller vi på Bautaen kulturhus.


Midtre Gauldal

Midtre Gauldal er en landbrukskommune med et t totalareal på 1861 km og ca 6000 innbyggere. Støren er kommunesentret og ligger der E6 og FV 30 møtes.

I Midtre Gauldal spiller vi på Støren kulturhus.


Oppdal

Oppdal er en fjellkommune med blant annet Dovrefjell i sør og Trollheimen i nord.

Det er 6800 innbyggere i Oppdal kommune.

Oppdal kulturhus er vår arena i Oppdal.


Røros

Røros kommune er i areal den nest største i Trøndelag og består av tettstedene Røros, Brekken og Glåmos. I Røros kommune finner vi to nasjonalparker, Femundsmarka nasjonalpark og Forollhogna nasjonalpark.

Røros har 5500 innbyggere.

Storstuggu er vår arena på Røros.


Indre Fosen

Indre Fosen består av de tidligere kommunene Rissa i Sør-Trøndelag og Leksvik i Nord-Trøndelag, som slo seg sammen til én kommune den 1. januar 2018.

Indre Fosen har i overkant av 10 000 innbyggere. Vi har to arenaer i Indre Fosen: Smia og Bojersalen.


Ørland

Ørland ligger på Fosenhalvøya og grenser til Åfjord og Indre Fosen. Ørland flystasjon er kommunens og regionens største arbeidsplass.

Det er i overkant av 5000 innbyggere i Ørland.

Våre arenaer på Ørlandet er: Ørland Kultursenter og Bjugn kulturhus.


Frøya

Frøya ligger vest for innløpet til Trondheimsfjorden og nord for øya og kommunen Hitra.

Frøya har i overkant av 4500 innbyggere.

På Frøya har vi fast arena på Frøya kultur- og kompetansesenter.


Åfjord

Åfjord kommune ligger på Fosenhalvøya. I havet utenfor kysten ligger øygruppa Froan med Halten fyr i Frøya kommune.

Det bor i overkant av 3000 innbyggere i Åfjord.

I Åfjord har vi to arenaer: Kulturstua Åset og Åfjordhallen.