"Teaterhuset vil skape sentrumsutvikling i Verdal, og styrke kulturen i det nye trøndelagsfylket." Teatersjef Nora Evensen, Trønder-Avisa 22.09.2017.

Nye krefter inn i teatrets styre

STYRET: 

Kjell Fosse, styreleder, telefon 918 60 436. kjelf@online.no

Bente Erichsen, nestleder, telefon 907 75 578. bente@bente-erichsen.no

Aina Beate Larsen, styremedlem, telefon 950 67 123. aina.beate.larsen@kvaerner.com

Aage Rostad, styremedlem, telefon 951 29 439. aage.rostad@t-a.no

Vibeke Stjern, styremedlem, telefon 906 80 747. vibeke.stjern@afjord.kommune.no

Marte Grande Tachezy, telefon 958 43 393. marte@turneteatret.no

Varamedlemmer

Øyvind Brandtzæg

Hanna Vilja Sagmo

Kjersti Haugen

Mari Jarstein