"Teaterhuset vil skape sentrumsutvikling i Verdal, og styrke kulturen i det nye trøndelagsfylket." Teatersjef Nora Evensen, Trønder-Avisa 22.09.2017.

Nye krefter inn i teatrets styre

STYRET:

Kjell Fosse, styreleder, telefon 918 60 436. kjelf@online.no

Bente Erichsen, nestleder, telefon 907 75 578. bente@bente-erichsen.no

Trond Åm, styremedlem, telefon 948 78 308. trond@litteraturhusetitrondheim.no

Berit Fikse, styremedlem, telefon 932 81 305. beritfikse@hotmail.com

Vibeke Stjern, styremedlem, telefon 906 80 747. vibeke.stjern@afjord.kommune.no

Marte Grande Tachezy, ansattes repr. , telefon 958 43 393. marte@turneteatret.no

Varamedlemmer

Øyvind Brandtzæg

Hanne Vilja Sagmo

Kjersti Haugen

Mari Jarstein, vara for ansattes repr.