Vi støtter Red Alert Norge

Teaterhuset lyssettes i rødt

Vi støtter aksjonen #redalertnorge og onsdag 30.September lyssetter vi teaterhuset i rødt. Markeringen er en del av den internasjonale #wemakeevents og #redalert.

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere må videreføres. Å avslutte denne ordningen 1.November slik regjeringen foreslår vil føre til en enda vanskeligere økonomisk fremtid for kunst- og kulturarbeidere.

Covid-19 og myndighetsbegresningene rammer kulturlivet og frilanserne hardt. Musikk- og scenekunstinstitusjonene er avhengig av bade faste ansate og frilansere. Turnéteatret i Trøndelag ser med bekymring på denne utviklingen og gir sin fulle støtte til aksjonen.