Er det Europeiske ytringsrommet i ferd med å bli trangere?

Det planlagte arrangementet ble avlyst pga korona. Det arbeides med å finne nytt tidspunkt for seminaret.

Etter to visninger ved Trøndelag Teater inviteres kunstnerne bak Ways of Seeing til en samtale med tre personer som har fulgt tiden etter forestillingen fra hvert sitt perspektiv.

Deltakere:

Sverre Knudsen, forfatter og musiker
Per Ananiassen, teatersjef Rosendal Teater
Martin Wåhlberg, førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap, NTNU
Pia Maria Roll, Sara Baban og Hanan Benammar, Ways of Seeing

Samtalen ledes av Mariken Lauvstad, teaterskribent, dramaturg, skuespiller og regissør.

«Når teatersjefer siktes av politiet, er det som å være tilbake i den verste perioden i den franske revolusjonen: Terroren.»
Martin Wåhlberg, innlegg i Aftenposten 16.3.2020 «Ways of Seeing»

«Stykket er i seg sjølv interessant, og den politiske thrilleren kring justisministeren er unik i europeisk samanheng. Men måten både statsministeren og media handterte begge saker på, er ikkje mindre enn eit lærestykke om trugsmål mot demokratiet (…) Eg er overraska over kor langt ytre høgre i Norge har greidd å forskyva den politiske normalen i si lei.»

Kai Strittmatter, utenrikskorrespondent i den borgelige tyske avisen Süddeutsche Zeitung, gjengitt i Klassekampen

Forestillingen Ways of Seeing rettet blikket mot ytre høyredominerte krefters innflytelse på det norske samfunnet. Fortellingen om Ways of Seeing og hva den dreide seg om, ble i stor grad skapt av media og politiske aktører fra den ytre høyresiden, som ble fulgt opp av de største mediekanalene uten at de nødvendige kritiske spørsmålene ble stilt. De færreste av disse hadde sett forestillingen og visste derfor ikke hva de egentlig ytret seg om.

I fire måneder ble kompaniet bak forestillingen feilaktig utpekt som ansvarlige for alvorlige angrep på sentrale norske politikere. Ways of Seeing har blitt stående som et av flere eksempler på hvordan det kunstneriske ytringsrommet blir trangere i Europa. Hva sier dette om utviklingen i det norske samfunnet, og hvordan forholder vi oss til det frie ytringsrommet i et velfungerende demokrati?

Velkommen til en viktig samtale om kunsten og ytringsfriheten

Seminaret er et samarbeid mellom Rosendal Teater, Turnéteatret i Trøndelag og Trøndelag Teater