En møteplass for teater og revy

Et rikt kulturliv skaper trivsel, vekst og utvikling der vi bor. Scenetreff Trøndelag samler frivillige, teater- og revyfolk, profesjonelle scenekunstarbeidere, freelancere, næringsaktører til en helg med faglig påfyll, debatter, nye møter og inspirasjon.

Dato for Scenetreff Trøndelag 2021 kommer.