En møteplass for teater og revy

Et rikt kulturliv skaper trivsel, vekst og utvikling der vi bor. Scenetreff Trøndelag samler frivillige, teater- og revyfolk, profesjonelle scenekunstarbeidere, freelancere, næringsaktører og bevilgende myndigheter til en helg med faglig påfyll, debatter, nye møter og inspirasjon.

Scenetreff Trøndelag 2021 blir arrangert 12.-14.februar.