De første kursene på Teaterhuset vil arrangeres i oktober/november 2017, detaljert informasjon kommer på denne siden i løpet av mai. Kom gjerne med innspill til kursemner dere ønsker at vi setter på agendaen!

Turnéteatret i Trøndelag skal være et kompetansesenter for amatørteatervirksomheten i Trøndelag. Vi vil holde faste kurshelger vår og høst som vi håper vil bidra til god planlegging, økt kunnskap og større skaperglede for teaterentusiaster i ulike aldre og med ulik erfaringsbakgrunn. Vi legger vekt på erfarne og kunnskapsrike kursholdere, og aktuelle temaer knyttet til aktuell behov blant de mange som driver med teater i Trøndelag.

Kursene vil dekke både administrative og kunstneriske områder.

I 2016 arrangerte vi to kurs i samarbeid med Nord-Trøndelag Teatersamlag, HATS og Norsk revyfaglig senter. Et skuespillerkurs med vekt på improvisasjon, situasjonsforståelse, tekst- og rolleanalyse, og å skape en rolle. Kursleder var Ulrik Svalsten.

Det ble også holdt et kurs i produksjonsledelse med fokus på produsentens ulike funksjoner gjennom hele produksjonsløpet i både små og store produksjoner. Kursholder var Kjetil Falkum, med lang erfaring fra Spelet på Stiklestad og ungdoms-OL på Lillehammer.

Vi ønsker at det nye teaterhuset på Verdal skal være et sted for å bygge nettverk og finne kunnskap, kompetanse og inspirasjon i arbeidet med teater.

 

Kontakt ved teatret: tore@turneteatret.no
+47 469 15 000