Flyktningelosen

Også på Innherred var det mange som sloss for et fritt land. Noen av dem kjempet i stillhet. Med ski på beina.

Også på Innherred var det mange som sloss for et fritt land. Noen av dem kjempet i stillhet. Med ski på beina.

12. juni - 21. juni

Forestilling

”Flyktningelosen” er et nyskrevet teaterstykke med manus og musikk av Marte Hallem. Hun har hentet inspirasjon fra sin farfar og hans medsammensvorne i motstandsbevegelsen under andre verdenskrig i Verdal. Våren 2015 er det 70 år siden Norge endelig kunne feire at landet var i fred igjen.
Flyktningelosenes stille kamp for fedreland, fellesskap og demokratiske rettigheter står sentralt i stykket, et tema som er stadig mer aktuelt også i våre dager. Stykket tar også for seg hva krig kan gjøre med relasjoner mellom mennesker, og at vi alle kan bli stilt overfor vanskelige valgsituasjoner når vi minst venter det.
Fortellingen bruker fiktive karakterer, men alle er inspirert av en eller flere mennesker som levde og virket under krigens dager.
Alle historiske hendelser i stykket er hentet fra krigsdagene i Verdal og omegn.

Av: Marte Hallem
Regi: Espen Løvås
Regiassistent: Arnstein Langåssve
Kapellmester: Kenneth Aksnes
Med: Line Heie Hallem
Lavrans Haga
Ole Christian Gullvåg
40 lokale aktører