Til å stole på

Fordelsprogram for stoleiere

Kjøp

  • Forkjøpsrett på din stol før forestilling

  • Invitasjoner til prøveforestillinger og generalprøver

  • Tilgang på rabatterte billetter på våre forestillinger

  • Varig merking av stol i hovedscenens amfi

  • Profilering på nettside

  • Invitasjon til årlig event for teatrets nettverk

Bidragets størrelse

Prisen per stol er kr 15.000,- pr. (inkl mva). Kjøp av stol gir rett til fradrag for mva.

Stolkjøp er en markedsføringsutgift, og netto kostnad gir dermed skattemessig fradrag.

Våre stolte stoleiere:

Kværner

Amfi Verdal

GV Reklame

Alu Rehab

Scandic Stiklestad

T.Okkenhaug Transport AS

Verdal IL

Nord Auto AS