Hør historien fra Coby Omvlees eget sykehusopphold

"Et galgenhumoristisk sceneverk med overraskende scenografi"

LANGLIGGER

Etter en alvorlig bilulykke ble skuespiller Coby Omvlee langtidspasient i ett år. Hun overlevde takket være en dyktig kirurg, gode sykepleiere, lege-ektemannen, egeninnsats, flere stomier, intravenøs næring og et stort nettverk. Men feilvurderinger og rutineglipp truet hennes liv flere ganger noe hun som samfunnsengasjert teatermenneske har ønsket å gå til bunns i.

Les mer og kjøp billett her

"Coby Omvlee ... den ressurssterke samfunnsborgeren som plutselig befinner seg som den lille kvinne – sårbar, ubeskyttet og alene i et system der hvert enkelt individs velferd er på vikende front overfor ambisjonen om en velfungerende effektiv organisasjon."

Ole Jacob Hoel ADRESSAVISA anmeldt 6.3.2017

Les mer om Teater Fusentast her

Galgenhumoristisk dokumentarteater i undringens tegn. Om livet i og rundt sykesengen - intenst sosialt og kreativt - og med et underlig uslitelig godt humør tross smerte og ubehag. Gjennom sceniske virkemidler trekkes tråder ut til et større bilde om angår oss alle, og gir et usminket innblikk i sykehusenes hverdag. Og håp for framtiden.

Anmeldelser

« ... balansert, humoristisk, innsiktsfullt, og på same tid både godt teater og eit

framifrå utgangspunkt for å diskutere helsepolitikk ...» Amund Grimstad KLASSEKAMPEN anmeldt 6.3.2017:

"Coby Omvlee ... den ressurssterke samfunnsborgeren som plutselig befinner seg som den lille kvinne – sårbar, ubeskyttet og alene i et system der hvert enkelt individs velferd er på vikende front overfor ambisjonen om en velfungerende effektiv organisasjon."

Ole Jacob Hoel ADRESSAVISA anmeldt 6.3.2017

«As I said, no one is directly accused, and all opinions have been taken into account. The author has interviewed many (many!) doctors, nurses, historians, journalists, hospital managers and researchers and interviews are included in the performance. ...»

Zane Datavas, The List Magazine, What's on in Trondheim anmeldt 5.3.2017

«Forestillingen er både skremmende, rørende og tankevekkende. Coby og Fusentast tar her på seg oppgaven med å formidle det ”lang- og ofteliggere” kan oppleve i møtet med helsevesenet. De færreste har imidlertid krefter og pågangsmot til å ta opp denne problematikken. ...

Langligger bør sees av både pasienter, helsepersonell, og pårørende. Ikke minst bør våre helsepolitikere kjenne sin besøkelsestid!»

Tidsskriftet Fordøyelsen, LMF, Tekst: Anne Kristin Rødelv 

Premieren fant sted 3. mars 2017 på Teaterhuset Avant Garden i Trondheim. 

Nå turnerer LANGLIGGER i samarbeid med Turnéteatret i Trøndelag.