Søker jenter i alderen 9-12 år som liker å stå på scenen og er glad i å synge

Lokale auditions

Vi skal sette opp Teskjekjerringas julestri basert på bøker av Alf Prøysen. Forestillingen har premiere 6.november i år og spilles i hele Trøndelag fram til 17. desember. Teatret skal spille forestillingen i hele Trøndelag og vi ønsker å finne jenter som bor i ulike deler av fylket til å dele på en mindre rolle i stykket.

For å finne riktig jente til rollen reiser nå teatersjef/regissør Nora Evensen og skuespiller Tore B. Granås rundt i fylket for å avholde lokale auditions:

- Namsos (2.september): Kulturhuset i Namsos, klokken 18.00-20.00

- Indre Fosen (3.september): Smia, klokken 14.00-16.00

- Røros (4.september): Storstuggu, klokka 14.00-16.00


Du trenger ikke å forberede deg i forkant av auditionen. På auditionen vil du bli bedt om å synge litt, lese en dialog sammen med en skuespiller og bevege deg til musikk.

Velkommen - vi gleder oss til å se akkurat deg!

Påmelding til audition

For å melde deg på audition sender du e-post til jorunn@turneteatret.no.

Påmeldingsfrist: 28.august

Veien videre

  • 2.-4.september: Lokal audition
  • 1.oktober: Tildeling av rolle
  • 6.-8.november: Bli-kjent-øvingshelg på Verdal
  • 12.november-17.desember: Forestillingsperiode

Forventninger til barn og foresatte

Teatret tilrettelegger for at deltakelsen i Teskjekjerringas julestri skal bli en god opplevelse for både barn og foresatte.

Deltakelsen vil kreve tilstedeværelse på:

  • Audition i uke 36 (lokalt)
  • Øvingshelg 6.-8.november (Verdal)
  • 4-5 forestillingsdager (i november/desember)
    • Hvilke forestillinger som spilles av de ulike jentene blir avgjort medio oktober