Vil du jobbe sammen med oss?

Vi søker en engasjert og faglig kompetent digital markedsfører for å videreutvikle teatrets digitale synlighet. Du skal jobbe med kommunikasjon i form av tekst, bilder og video tilpasset ulike målgrupper. Du skal lage kampanjer, drive inn trafikk og gjennomføre aktiviteter som fyller teatersalene i Trøndelag med publikum.

Lokale arrangører og støttespillere er våre viktigste samarbeidspartnere. Styrking av denne relasjonen inngår i stillingen og du må regne med noe reising i forbindelse med lokal tilrettelegging og gjennomføring forestillingene. Du vil være sentral i planlegging og utarbeiding av målgruppespesifikke mer-opplevelser tilknyttet forestillingene.

I perioder vil det også inngå mer produksjonsrettet arbeid, hovedsakelig knyttet til planlegging og tilrettelegging for kommende produksjoner. Dette arbeidet skjer i tett samarbeid mellom markeds- og produksjonsavdelingen.

Som digital markedsfører er du en del av teatrets markedsavdeling og rapporterer til markedsleder. Arbeidet planlegges og utføres i tett samarbeid med resten av markedsavdelingen og øvrige avdelinger på teatret.

Vi søker deg som har relevant utdanning innen digital markedsføring og/eller innholdsproduksjon. Du brenner for faget ditt og liker å holde deg faglig oppdatert. Du trigges av nye utfordringer, og liker å jobbe med mennesker og å arbeide selvstendig.

Turnéteatret i Trøndelag kan tilby en spennende arbeidsplass, med gode kolleger og spennende prosjekter. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett kjønn og kulturell bakgrunn.

Lønn etter tariff ihht Teateroverenskomsten.

Søk på stillingen: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=187014487

Søknadsfrist:6.september

For nærmere informasjon kontakt markedsleder Jorunn Verstad Vodahl på telefon 91570881/jorunn@turneteatret.no