Årsmøte og vårseminar i Norsk teaterlederforum

Faglige diskusjoner og kritiskerroste forestillinger

Norsk teaterlederforum avholdte årsmøte og vårseminaret sitt i Turneteatrets lokaler på Verdal. En av de viktigste sakene var diskusjonen om regionreformen og fremtidig ansvarsdeling mellom stat og fylkeskommune for norske teatre. 

- Det er stort for oss å få et samlet teaternorge til Turnéteatret i Trøndelag. Jeg gleder meg til å vise fram vårt nye teaterhus og våre kritikerroste forestillinger Garage og Rotsekk, sa teatersjef Nora Evensen i forkant av samlingen. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets ekspertutvalg for regionreformen la i februar frem en rapport om hvilke ytterligere oppgaver de nye fylkeskommunene bør få. På kulturfeltet foreslås de mest dyptgripende endringer i norsk kulturpolitikk siden 1970-tallet: Ingen kulturinstitusjoner utenfor Oslo skal lenger være et nasjonalt ansvar eller defineres inn i en nasjonal infrastruktur.
 
- Dette forslaget bryter fullstendig med de prinsipper og den politikk som har ligget til grunn for utviklingen av et av Nordens fremste kulturfelt, og vil være et stort kulturpolitisk feilgrep, uttaler forumets leder og teatersjef ved Rogaland Teater Arne Nøst.
 
- Det er nødvendig å ta en grundig debatt hvor fagfeltet er representert før det tas valg om store endringer i organiseringen av norsk kulturliv, sier teatersjef Nora Evensen for Turnéteatret i Trøndelag.

Les hva pressen skriver om seminaret:

http://tronderavisa.alda.no/be...

https://www.innherred.no/kultu...

https://www.adressa.no/pluss/k... 

Foto: Leif Arne Holme