Nord-Trøndelag Teater endrer navn til Turnéteatret i Trøndelag. Teatret er klar for det nye Trøndelag, og vil turnere med både Duun og en fotballmonolog i sørdelen av fylket neste år.

  • - Vi er stolt over å kunne kalle oss Turnéteatret i Trøndelag, og gleder oss til å møte nye spillesteder i sørdelen av fylket, sier teatersjef Nora Evensen i Turnéteatret i Trøndelag. 


Nord-Trøndelag Teater eies av Nord-Trøndelag Fylkeskommune, og det nye fylket vil       dermed bliteatrets nye eier fra 2018.

  • - Vi endrer navn nå for vi ønsker å være forberedt og klar til fylkessammenslåingen, og ser ingen grunn til å sitte på gjerdet. Vi skal bruke året godt til å bli kjent med nye spillesteder i sørfylket og planlegge vår turnévirksomhet der, sier Evensen.

Stolt fylkesråd

-Vi har vært stolte eiere av Nord-Trøndelag teater og gleder oss til fortsettelsen. Jeg mener rollen som turnerende teater blir svært viktig også i det nye storfylket. Gode teateropplevelser sitter i kroppen lenge og det at vi kan bringe disse opplevelsene ut til der folk bor er et stykke svært viktig kulturarbeid. Det sier May Britt Lagesen, fylkesråd for utdanning og kultur.

To teatre

Dermed vil det nye Trøndelagsfylket få to teatre. Trøndelag Teater i Trondheim og Turnéteatret i Trøndelag i Verdal.

Trøndelag Teater er en stedfast institusjon med tilhold i storbyen Trondheim. Turnéteatret i

Trøndelag er et omreisende teater som har forestillinger der folk bor, i små og store kommuner. 

  • - Teatrene samarbeider godt og utfyller hverandre. Slik kan de sammen sikre et godt teatertilbud tilfolk i både by og bygd i Trøndelag, sier Evensen.

Historikk

Nord-Trøndelag Teater ble etablert som teaterverksted i 1983, og endret navn til Nord-Trøndelag Teater da de flyttet inn i nybygde Stiklestad Nasjonale Kultursenter på 1990-tallet. Nord-Trøndelag Teater fikk regionteaterstatus allerede i 2008, og ble et eget AS i 2010 med Nord-Trøndelag Fylkeskommune som eneste eier. I 2014 fikk teatret fullverdig regionteaterstatus, med en tilskuddsordning på henholdsvis 70% og 30% fra stat og fylkeskommune.

  • - Siden 2010 har vi nesten femdoblet våre besøkstall, og vi har et høyt aktivitetsnivå. Allerede nå er vi i gang med å planlegge neste års turné i det nye Trøndelag. Der vi ønsker å ta med oss teaterstykket På Tvert av Olav Duun. Skrevet av Otto Homlung og fremført at skuespillerne Evy Kasseth Røsten og Paul-Ottar Haga. I tillegg har vi en spennende fotballmonolog vi gleder oss til å fortelle mer om, sier teatersjefen.

Teaterhuset i Verdal gir oss et veldig godt utgangspunkt for å lage produksjoner vi kan reise rundt med i hele Trøndelag, sier styreleder Kjell Fosse.

For mer informasjon ta kontakt med markedsleder SIlje Kolaas, telefon 99727873