Alle mellom 13 og 20 år inviteres til å sende inn bidrag.

Premiering for beste manus

DUS arrangerer ny dramatikkonkurranse og inviterer alle mellom 13 og 20 år til å sende inn bidrag.

Hva: 

Et nyskrevet manus på 40-50 manussider.

Det kan være så mange roller du ønsker, men ikke færre enn fire roller.

Teksten skal spilles av ungdom mellom 13 og 19 år. Det vil ikke kunne være voksne eller mindre barn på scenen.

Opplegg: 

Teksten blir vurdert av en jury, som plukker ut noen av tekstene til en finalerunde. De som kommer videre, får kommentarer for å gjøre teksten best mulig.

Det vil bli kåret tre vinnere som mottar følgende premier:

1.premie: KR 50 000

2.premie: KR 30 000

3.premie: KR 20 000

Leveringsfrist: 3. april 2018

Mer informasjon her: www.dus.no