Hvordan lykkes som produsent?


Produksjonsledelse handler i stor grad om forberedelser. Det handler om bevissthet, i motsetning til tilfeldighet, om prioritering og planlegging - og om tilrettelegging av kunstneriske prosesser som skal gi gode forestillinger for publikum.

Produsentkurset vil se på sentrale verktøy for organisering og styring av ressurser:

  • Folk
  • Tid
  • Penger

Målet er at du som produsent skal få en tydelig retning i arbeidet og dermed større kontroll. Med de sentrale verktøyene på plass vil det også gjøre deg som produsent bedre rustet for å gi involverte mulighet til å tilpasse og utvikle seg. Med bedre planlegging og større kontroll vil det også bli enklere å delegere oppgaver.

Kursholder - Henrik Melsom Edvardsen sjefsprodusent ved Nationaltheatret

Henrik Melsom Edvardsen


Henrik Melsom Edvardsen er sjefsprodusent ved Nationaltheatret. Henrik er utdannet ved Stage Manager ved Royal Academy of Dramatic Art (RADA) i London og har ledelsesfag fra Handelshøgskolen BI.

Henrik har vært rekvisitør på Almedia Theatre i London, inspisient ved Nationaltheatret, turnéleder og produsent ved Riksteatret, prosjektleder for Rogaland Teaters største kunstneriske satsning under det europeiske kulturhovedstadsåret Stavanger2008, og har som frilanser arbeidet for Det norske Nobelinstitutt med Nobels fredspris, avslutningen på Hundreårsmarkeringen Norge2005 og som inspisient for Nord-Norsk opera og symfoniorkester. Han er en erfaren kursholder og har hatt kurs i produksjonsledelse blant annet for amatørteaterorganisasjoner i hele landet, Norsk Revyfestival, UiS og OsloMet.

Forberedelse


Det er en fordel om du som kursdeltaker har erfaring fra prosjektarbeid og/eller ledererfaring fra teaterlag eller revygruppe.

Kurset er en del av Scenetreff Trøndelag


Turnéteatret i Trøndelag har gjennom flere år hatt stor suksess med kurshelger rettet mot amatørteaterfeltet. Med etableringen av Scenetreff Trøndelag utvides denne satsningen og målet er å skape en faglig møteplass for profesjonelle aktører og amatører fra hele scenekunstfeltet i fylket.

Scenetreff Trøndelag går av stabelen 5.-7. april og vi garanterer en helg full av aktiviteter, kurs, faglige diskusjoner og opplevelser. For fullt program: https://www.turneteatret.no/ad...

Scenetreff Trøndelag er initiert av Kulturkvartalet Verdal og er et samarbeidsprosjekt mellom:

Turnéteatret i Trøndelag, Trøndelag Teatersamlag, Norsk Revy, Tindved Kulturhage, Verdal kommune, Verdal Næringsforum og NORD universitet.

Praktisk informasjon

Deltakelse på kurshelga koster 1000,-

Deltakeravgiften dekker kursavgift, middag, lunsj i to dager og to forestillinger, i tillegg er det gratis deltakelse på debatt, pub og workshop.

Du melder deg på ved å trykke kjøp billett nedenfor og betale deltakeravgiften.