Norsk Revy presenterer: Revy i Trønderland, en Realitycheck

Norsk Revy

Fra scenen får du Stand-Up ved Torgeir Bryge Ødegården, ingeniøren som ble oppdaget på Norsk revyfestival i 2017. Han har sin utdannelse fra NTNU og var aktør i studentrevyer.

Rakel Sivertsen og Marit Hammer utgjør 2/3 av revygruppa «Kvitter fra Knotten». De satser på musikalsk humor. Denne gangen synger Rakel alene, stødig akkopagnert av Marit.

Fra Skjetnerevyen bidrar Odd Haarberg og Cathrine Stadsvik. Disse representerer revyen slik vi kjenner den best.

Gratis inngang!