Hvordan mestre en monolog?


Dette kurset tar utgangspunkt i monologen, enten det er en tekst skrevet for teater eller et revynummer.

Målet med kurset er at deltakerne skal bli bedre på å stå alene på scenen og mestre monologen. Vi fokuserer på hvordan teksten kan brukes på best mulig måte og ser på ulike innganger på en og samme tekst. Hvilke roller bor i teksten og hvordan kan du utvikle rollene?

Det arbeides med utgangspunkt i en selvvalgt monolog (5 minutter). Deltakerne forbereder seg på å framføre monologen og vi tar utgangspunkt i dette og arbeider videre. Kurset er lagt opp med ulike øvelser og oppgaver, kombinert med teoretisk undervisning.

Forberedelse


Kursdeltakerne tar med seg en monolog (max 5 minutter) hver som vil være utgangspunktet for det praktiske og teoretiske arbeidet. Monologen kan være fra et teaterstykke, en musikal eller en revy, men det kan også være et essay, eller et utdrag fra en novelle eller en roman. Teksten kan også være selvskrevet. Det er en fordel å kjenne til opprinnelsen til teksten.

Kursdeltakerne kommer med egne tanker om hvordan de ønsker å fremføre teksten, en grunn-regi.

Kursholder Ivar Tindberg

Ivar 2


Ivar Tindberg har arbeidet med mange av våre fremste skuespillere, sangere og komikere og hatt regi-oppgaver ved blant annet Den Nationale Scene, Trøndelag Teater, Det Norske Teatret, Oslo Nye Teater, Rogaland Teater, Hålogaland Teater, Riksteatret og Den Norske Opera og Ballett.

Ivar Tindberg har skrevet for scene, radio og TV og har undervist ved Institutt for Musikkvitenskap, Institutt for Teatervitenskap, Musikkteaterhøyskolen, Bårdar Akademiet og vært tilknyttet Trøndelag Teater og Nationaltheatret som dramaturg.

Kurset er en del av Scenetreff Trøndelag


Turnéteatret i Trøndelag har gjennom flere år hatt stor suksess med kurshelger rettet mot amatørteaterfeltet. Med etableringen av Scenetreff Trøndelag utvides denne satsningen og målet er å skape en faglig møteplass for profesjonelle aktører og amatører fra hele scenekunstfeltet i fylket.

Scenetreff Trøndelag går av stabelen 5.-7. april og vi garanterer en helg full av aktiviteter, kurs, faglige diskusjoner og opplevelser. For fullt program: https://www.turneteatret.no/ad...

Scenetreff Trøndelag er initiert av Kulturkvartalet Verdal og er et samarbeidsprosjekt mellom:

Turnéteatret i Trøndelag, Trøndelag Teatersamlag, Norsk Revy, Tindved Kulturhage, Verdal kommune, Verdal Næringsforum og NORD universitet.

Praktisk informasjon

Deltakelse på kurshelga koster 1000,-

Deltakeravgiften dekker kursavgift, middag, lunsj i to dager og to forestillinger, i tillegg er det gratis deltakelse på debatt, pub og workshop.

Du melder deg på ved å trykke kjøp billett nedenfor og betale deltakeravgiften.