Pressekontakt: Markedsleder Silje Kolaas tlf. 997 27 874. Teatersjef Nora Evensen tlf. 906 80 420.

Klar for nye Trøndelag

Nord-Trøndelag Teater endrer navn til Turnéteatret i Trøndelag.  Teatret er klar for nye Trøndelag, og vil turnere med både Duun og en fotballmonolog i sørdelen av fylket neste år.

- Vi er stolt over å kunne kalle oss Turnéteatret i Trøndelag, og gleder oss til å møte nye spillesteder i sørdelen av fylket, sier teatersjef Nora Evensen i Turnéteatret i Trøndelag. 

Nord-Trøndelag Teater eies av Nord-Trøndelag Fylkeskommune, og det nye fylket vil dermed bli teatrets nye eier fra 2018.

- Vi endrer navn nå for vi ønsker å være forberedt og klar til fylkessammenslåingen, og ser ingen grunn til å sitte på gjerdet. Vi skal bruke året godt til å bli kjent med nye spillesteder i sørfylket, og planlegge vår turnévirksomhet der, sier Evensen. 

- Vi har vært stolte eiere av Nord-Trøndelag Teater og gleder oss til fortsettelsen. Jeg mener rollen som turnerende teater blir svært viktig også i det nye storfylket. Gode teateropplevelser sitter i kroppen lenge og det at vi kan bringe disse opplevelsene ut til der folk bor er et stykke svært viktig kulturarbeid. Det sier May Britt Lagesen, fylkesråd for utdanning og kultur.

To teatre

Dermed vil det nye Trøndelagsfylket få to teatre. Trøndelag Teater i Trondheim og Turnéteatret i Trøndelag i Verdal.

Trøndelag Teater er en stedfast institusjon med tilhold i storbyen Trondheim. Turnéteatret i Trøndelag er et omreisende teater som har forestillinger der folk bor, i små og store kommuner. 

- Teatrene samarbeider godt og utfyller hverandre. Slik kan vi sammen sikre et godt teatertilbud til folk i både by og bygd i Trøndelag, sier Evensen. 

Historikk

Nord-Trøndelag Teater ble etablert som Nord-Trøndelag Teaterverksted i 1983, og endret navn til Nord-Trøndelag Teater da de flyttet inn i nybygde Stiklestad Nasjonale Kultursenter på 1990-tallet. Teatret fikk regionteaterstatus allerede i 2008, og ble et eget AS i 2010 med Nord-Trøndelag Fylkeskommune som eneste eier. I 2014 fikk teatret fullverdig regionteaterstatus, med en tilskuddsordning på henholdsvis 70% og 30% fra stat og fylkeskommune.

- Siden 2010 har vi mer enn femdoblet våre besøkstall, og vi har et høyt aktivitetsnivå. Allerede nå er vi i gang med å planlegge neste års turné i det nye Trøndelag. Der ønsker vi å ta med oss teaterstykket På Tvert av Olav Duun, skrevet av Otto Homlung og fremført at skuespillerne Evy Kasseth Røsten og Paul-Ottar Haga. I tillegg har vi en spennende fotballmonolog vi gleder oss til å fortelle mer om, sier teatersjefen. 

-Teaterhuset i Verdal gir oss et veldig godt utgangspunkt for å lage produksjoner vi kan reise rundt med i hele Trøndelag, sier styreleder Kjell Fosse.