Vi ferier 100-årsjubileet av samenes første landsmøte i Trondheim!

14. september 2017

Arrangementet er gratis

Tråante 2017 er en feiring av 100-årsjubileet av samenes første landsmøte i Trondheim. I Verdal markerer vi blant annet med en sørsamisk kulturaften i det nye teaterhuset. 

Program:
- Sørsamisk kultur og historie i Verdal, kåseri/foredrag ved Åke Jünge. 
- Pause med salg av kaffe, mineralvann, øl, vin og småmat.
- Tanker og bilder i et reindriftsår, fotoforedrag ved Aina Bye og Bengt Åke Jåma.

Arrangementet foregår i teaterets Black Box, og er gratis. Her har du virkelig mulighet til både å oppleve Verdals nye teaterhus fra innsiden, lære mer om sørsamers kultur og historie i Verdal, og overvære et flott fotoforedrag med formidling av rike naturopplevelser. 

Arrangør: Kulturtjenesten i Verdal, ved kulturkontoret og biblioteket.

(Ps! Lørdag 16. sept blir det i også en kulturhistorisk vandring til samiske boplasser ved Kvilbekken og Brenntjønna. Mer info kan du få ved henvendelse til kulturkontoret eller biblioteket.)


Foto: Foto: Aina Bye
https://ai-naturfoto.no/


For spørsmål ta kontakt med Rådgiver i Kulturtjenesten

Frode Strand

Verdal Kommune

frode.strand@verdal.kommune.no

Tlf: 92060588/740 65265