Kurshelg 13.-14.februar

13. februar 2021

Metodene og verktøyene som læres bort fungerer i undervisning med barn, ungdom og voksne elever. Hva er forskjellen på å undervise og å veilede en kunstnerisk prosess? Dansepedagogens rolle er i forandring, og flere og flere pedagoger ønsker å få verktøy for å ta elevene sine gjennom en skapende prosess. Hva må du vite og kunne da? Hvordan legge til rette for progresjon i en skapende prosess der ”alt er lov”?


I denne workshopen vil vi se på veilederrollen og hvilke kompetanser og verdier som ligger til grunn for et skapende arbeid. Vi vil definere og jobbe oss gjennom de ulike fasene i en kunstnerisk prosess, fra idé til ferdig forestilling, og se på hvordan veiledningen også må forandre seg i de ulike fasene. Vi tar utgangspunkt i den enkelte deltakers ståsted og uttrykk for å skape koreografi. Deltakerne vil få enkle koreografiske verktøy som kan brukes i møte med barn og unge. De vil selv få prøve seg som veiledere for hverandre, og få erfaringer med hvordan de kan skape progresjon i et kunstnerisk arbeid.

Kursholderne: Camilla Myhre og Caroline Wahlström

Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse er begge utdannet fra Statens balletthøgskole (nå Khio). De har jobbet som dansekunstnere i 30 år, både som utøvere, koreografer, pedagoger, produsenter og skoleledere. Sammen har de grunnlagt Høyskolen for dansekunst, en bachelorutdanning i dans, hvor de er ansatt som førsteamanuensiser i dans og faglige ledere. Siden 2005 har de også drevet Rom for Dans hvor de utvikler kunstproduksjoner særskilt rettet mot barn og unge. Myhre og Nesse har utviklet den kunstpedagogiske metoden KROM (kropp i rom) for skapende arbeid med elever i skoleverket. KROM-metoden undervises ved Høyskolen for Dansekunst og for lærerstudentene ved Høyskolen i Østfold. Våren 2022 vil KROM-metoden inngå som del av et større forskningsprosjekt knyttet til læreres møte med kunst og kultur i skolen.

Praktisk informasjon

Det er 12 eksklusive plasser per kurs. Du er sikret plass på kurset ved å sende mail til: guro@dansitrondelag.no

Kurset gjennomføres lørdag-søndag.

Påmeldingsfrist: 1. februar